Konsolidácia - dcéra nepoužíva IS Korwin

Ostatná aktualizácia: piatok, 24. február 2017, 08:36

Ak Vaša dcéra (zriadený subjekt) nepoužíva IS Korwin, stačí vyplniť priložené súbory a viete si načítať ich Súvahu a VZaS.
Stačí navštíviť (po prihlásení) menu FAQ - Aktuálne riešenia...