Aktualizácie na novšie verzie

Ostatná aktualizácia: pondelok, 07. október 2019, 06:08

Vážený klient,

ako už určite viete, v najbližšej dobe nás čaká migrácia celého informačného systému (ďalej len IS) KORWIN na novšiu verziu vývojového nástroja. V rámci práce v samotnom systéme sa pre Vás ako používateľa prakticky nič nemení, mierne sa možno zmenia grafické prvky ovládania v ňom.

V kontexte tejto pripravovanej zmeny nám dovoľte informovať Vás, že v dňoch 7.-8.10.2019 Vám bude cez automatický aktualizačný nástroj (modul Updater) nasadená technická aktualizácia IS KORWIN. Aktualizácia v sebe obsahuje vstupné inštalačné informácie pre samotnú migráciu IS na novú verziu vývojového nástroja, do ktorého Vám tento systém v najbližšej dobe aj s Vašim prispením preklopíme.

Po úspešnom zaktualizovaní tohoto update na serverovej časti bude potrebné zabezpečiť aby sa táto aktualizácia v najbližšom čase cez automatický nástroj nakopírovala na všetky pracovné stanice (spustenie príslušného modulu na pracovnej stanici), ktoré využívajú IS KORWIN aby po následnom prechode na novú verziu už zbehla aj aktualizácia na pracovných staniciach automaticky a bez nutnosti riešiť tento update manuálne!

V prípade zistenia, že sa Vám systém v tento alebo nasledujúci deň automaticky nezaktualizoval, alebo v prípade otázok k samotnej aktualizácií sa prosím s dôverou obráťte na svojho konzultanta, ďakujeme.