Licenčná politika opäť zapnutá...

Ostatná aktualizácia: piatok, 13. september 2019, 20:09

Vážený klient,

dovoľujeme si vás informovať, že v najbližšej dobe pripravujeme uvoľnenie aktualizácie informačného systému (ďalej len IS) KORWIN, ktorá bude obsahovať možno podstatnú zmenu pre Vašu prácu v ňom.
Skončilo prechodné obdobie vypnutia licenčnej politiky IS Korwin a Memphis RK v prostredí DCOM a od najbližšej aktualizácie IS Korwin bude opätovne zavedená kontrola licenčnej politiky aj pre toto prostredie. Preto si prosím vo vlastnom záujme skontrolujte stav aktuálnych používateľov systémov so stavom zakúpených licencií pre Vašu organizáciu a v prípade nezrovnalosti kontaktujte buď Aleša Pánika (ak potrebujete počet aktuálnych používateľov ponížiť smerom dole) alebo nášho obchodného zástupcu Ing. Virágovú (ak ste zistili, že potrebujete navýšiť počet zakúpených licencií smerom hore).

V prípade, ak počet aktuálnych používateľov vo Vašom systéme v čase nasadenia spomínanej aktualizácie systému bude prevyšovať počet zakúpených licencií Vášho licenčného kľúča, nebude ďalšia činnosť v tomto systéme až do vyriešenia tohto stavu možná!

V prípade otázok sa s dôverou obráťte na svojho konzultanta, ďakujeme za pochopenie.