Copyright 2022 - Pridajte sa k nám

Licenčná politika opäť zapnutá...

Vážený klient,

dovoľujeme si vás informovať, že v najbližšej dobe pripravujeme uvoľnenie aktualizácie informačného systému (ďalej len IS) KORWIN, ktorá bude obsahovať možno podstatnú zmenu pre Vašu prácu v ňom.
Skončilo prechodné obdobie vypnutia licenčnej politiky IS Korwin a Memphis RK v prostredí DCOM a od najbližšej aktualizácie IS Korwin bude opätovne zavedená kontrola licenčnej politiky aj pre toto prostredie. Preto si prosím vo vlastnom záujme skontrolujte stav aktuálnych používateľov systémov so stavom zakúpených licencií pre Vašu organizáciu a v prípade nezrovnalosti kontaktujte buď Aleša Pánika (ak potrebujete počet aktuálnych používateľov ponížiť smerom dole) alebo nášho obchodného zástupcu Ing. Virágovú (ak ste zistili, že potrebujete navýšiť počet zakúpených licencií smerom hore).

V prípade, ak počet aktuálnych používateľov vo Vašom systéme v čase nasadenia spomínanej aktualizácie systému bude prevyšovať počet zakúpených licencií Vášho licenčného kľúča, nebude ďalšia činnosť v tomto systéme až do vyriešenia tohto stavu možná!

V prípade otázok sa s dôverou obráťte na svojho konzultanta, ďakujeme za pochopenie.

f t g m

Korwin HOTLINE +421 917 745 475

  

 

 

 

 

 

Telefonická podpora pre zákazníkov IS Korwin

Pracovné dni (pondelok-piatok)
8:00 - 16:00

Vzdialená pomoc pre našich zákazníkov:

team viewer

Obchodné oddelenie

 

 
Lenka Virágová
+421 (0)907 513 994

Lukáš Ferianček
Tel: +421 (0)915 710 538

obchod@korwin.sk 

Kontaktné údaje
DATALAN, a.s.

Krasovského 14

851 01  Bratislava

Tel.: +421 (0)2 50 25 77 77

info@datalan.sk