Korwin

Komplexný informačný systém pre samosprávu, ktorý efektívne a prehľadne riadi hospodársko-správnu agendu v zmysle platnej legislatívy.ok KORWIN® je k dispozícii aj v režime Softvér ako Služba prostredníctvom cloudového portálu Digitalnemesto.sk®. Používa ho už viac ako 360 miest a obcí, vzdelávacích
okinštitúcií, rozpočtových a príspevkových organizácií na Slovensku s už vyše 2 300 používateľmi.

Informačný systém sa využíva najmä pri prognózach plnenia rozpočtu, získavaní prehľadov o daniach a miestnych poplatkoch, či o stave čerpania projektov. Systém tiež poskytuje prehľad o občianskych a demografických informáciách, o podnikateľských subjektoch, ale aj o podriadených inštitúciách mesta, či obce.

Poskytuje 100 % flexibilitu vďaka modularite a možnosti rozširovania funkcionalít podľa aktuálnych požiadaviek s vyváženými pomerom cena a výkon.

Moduly:


Technológie:
Riešenie je postavené na klient-server architektúre na technológii MS SQL server, pre prezentačnú vrstvu je použitá platforma PowerBuilder. Riešenie spĺňa bezpečnostné štandardy v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek verejnej správy. Architektúra systému presúva väčšinu výpočtového zaťaženia a správu bezpečnosti na stranu servera, čím znižuje hardvérové nároky na strane klienta.


podpisVybraní klienti:

Mestá: Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Bardejov, Piešťany, Topoľčany, Šaľa, Vranov nad Topľou, Snina, Handlová, Galanta, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Veľký Krtíš, Zlaté Moravce, Myjava, Svidník, Sabinov, Bytča, Kolárovo, Hurbanovo, Vysoké Tatry, Krompachy, Trstená, Rajec, Gbely, Modrý Kameň, Žarnovica, Kráľovský Chlmec, Želiezovce, Šahy, Gelnica, Turčianske Teplice, Čierna nad Tisou, Vrútky, Spišská Belá, Sliač, Svit, Námestovo, Nová Baňa, Bojnice, Vrbové, Nováky, Brezová pod Bradlom. Mestské časti v Bratislave, Mestské časti v Košiciach...